Използване на WebP в WordPress

Използване на WebP в WordPress